Blue Flower

Mediator wpisany na listę mediatorów przy sądzie okręgowym w Krakowie

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. 

Mediację w sprawach:

 • cywilnych,
 • gospodarczych,
 • pracowniczych,
 • rodzinnych.

 

Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia Indywidualna i Rodzinna.

 

Poradnia Psychologiczna oferuję kompleksowe działania diagnostyczne, leczenie i profilaktykę.

Stosowane metody:

 • Diagnoza psychologiczna,

 • Psychoterapia indywidualna,

 • Psychoterapia dzieci,

 • Psychoterapia rodzinna,

 • Psychoterapia małżeńska i par,

 W zależności od wyników diagnozy może być stosowana krótko lub długoterminowa psychoterapia.

 

  Psychoterapia dzieci to cykl regularnych spotkań psychologa z dzieckiem w formule 1:1 lub jako cześć terapii rodzinnej. Dbamy aby termin (dzień i godzina) spotkań był niezmienny gwarantując w ten sposób dziecku przewidywalność, stałość i regularność. Stanowią one podstawę poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychologicznego. W atmosferze zaufania, wspólnie z dzieckiem poszukujemy konstruktywnych rozwiązań, które pomogą mu uporać się z trudnościami.

 

Najczęstsze powody psychoterapii indywidualnej dzieci:

 • sytuacja około rozwodowa rodziców
 • zaburzenia lękowe
 • nadmierna nieśmiałość w grupie rówieśniczej
 • niekontrolowane wybuchy złości i agresji
 • zachowania opozycyjno - buntownicze
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • moczenie się, wstrzymywanie stolca
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • problemy szkolne
 • kłamstwo
 • masturbacja dziecięca
 • nadmierna rywalizacja między rodzeństwem

 

 Psychoterapia rodzina: psychoterapia z całą rodziną, w spotkaniach również uczestniczą dzieci. Psycholog, Psychoterapeuta wychodzi z założenia, że rodzina to jeden złożony mechanizm, a kiedy jeden z elementów mechanizmu psuje się, cały mechanizm przestaje funkcjonować lub funkcjonuje niewłaściwie. Oprócz rodziny tradycyjnej można spotkać inne układy rodzinne, jak np. związki nieformalne, zarówno mające dzieci jak i bezdzietne, rodziny w których rodzice powtórnie wstąpili w związki małżeńskie, rodziny z jednym rodzicem (rozwiedzionym lub nigdy nie będącym w związku), rodziny złożone z braci i sióstr mieszkających razem, rodzinny wdowców/wdów, rodziny z adoptowanymi dziećmi, rodziny ze swoimi i adoptowanymi dziećmi jednocześnie etc.

 

Każdy z układów rodzinnych może doprowadzić do trudnych sytuacji życiowych, radzenie z którymi może stać niezwykle trudne.

 

Tego typu sytuacje i napięcia mogą doprowadzać do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego:

 • Kryzysów emocjonalnych;
 • Depresji i stresu;
 • Problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, dziećmi);
 • Braku motywacji i chęci do działania oraz wypalenia zawodowego;
 • Obniżonej samooceny;
 • Poczucia samotności;
 • Poczucia utraty sensu życia;
 • Zaburzeń odżywiania;
 • Kryzysów związanych z ciążą i porodem;

 

Gdy rodzina odczuwa, że nie daje sobie rady, warto skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą.

Psychoterapia małżeńska: forma psychoterapii w formule 1:2

Psychoterapia małżeńska często łączona z psychoterapią rodziną. W psychoterapii małżeńskiej uczestniczy tylko para małżeńska i psycholog, psychoterapeuta, dzieci nie biorą udziału w tych spotkaniach z uwagi na tematy poruszane w czasie terapii.

 

Trudności w małżeństwie mogą doprowadzić m.in. do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego jak i trudnych sytuacji społecznych takich jak:

 • - Głębokie stany depresyjne;
 • - Poczucie lęku i ciągłego strachu;
 • - Poczucie wstydu przed rodziną, znajomymi, kolegami z pracy;
 • - Wykluczenie społeczne, znajomi i rodzina odwracają się;
 • - Trudności w pracy, generowanie konfliktów.

Zazwyczaj proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest diagnozą psychologiczną m.in. w postaci testów psychologicznych.

 

Gdy odczuwasz, że potrzebujesz pomocy lub obserwujesz niepokojące objawy, skonsultuj się z psychologiempsychoterapeutą.