Blue Flower

cennik - mediacje kraków

Psycholog Kraków

W wielu sytuacjach kryzysowych warto skorzystać z doraźnej pomocy psychologa. Często w skutek napięcia emocjonalnego związanego z nagłym wydarzeniem życiowym może mocno utrudnić radzenie sobie i samodzielne rozwiązanie kryzysu. Do takich sytuacji zaliczyć można żałobę, rozpad związku i związek który może się rozpaść, utratę pracy, chorobę i wiele innych. W przypadku pierwszych w życiu problemów z samopoczuciem psychicznym – warto skonsultować się z psychologiem.

 

Psychoterapeuta Kraków

Doświadczony psychoterapeuta pomaga w rozwiązaniu problemów życiowych i emocjonalnych dla osób indywidualnych i całych rodzinnych. Skuteczne metody i narzędzia psychoterapeutyczne pozwala Pacjentom nauczyć się rozwiązywania trudności, budowania dobrych relacji z innymi ludźmi i z samym sobą. Pomaga zmieniać i naprawiać szablonowe sposoby myślenia, przeżywania i postępowania, których nieświadome używanie doprowadza do wielu trudności w życiu. Psychoterapia często jest stosowana jako uzupełnienie farmakoterapii.

 

Lekarz Psychiatra

Przeprowadza badanie i diagnozuje czy złe samopoczucie psychiczne pacjenta jest wynikiem chorób somatycznych czy spełnia kryteria rozpoznania depresji, stanów lękowych, nerwicowych, psychotycznych, problemów ze snem lub innych związanych ze zdrowiem psychicznym. Jeśli jest to konieczne, zaleca bezpieczne leki i/lub odpowiedni rodzaj psychoterapii. Większość osób decyduje się na łączenie farmakoterapii i psychoterapii.

 

Psycholog Dziecięcy Kraków

Doświadczony psycholog dziecięcy specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. Metody diagnostyczne i proces terapii jest dostosowany do wieku i stanu zdrowia dziecka.

 

Logopeda Kraków

Specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią wad mowy.

Mediator wpisany na listę mediatorów przy sądzie okręgowym w Krakowie

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. 

Mediację w sprawach:

 • cywilnych,
 • gospodarczych,
 • pracowniczych,
 • rodzinnych.

 

Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia Indywidualna i Rodzinna.

 

Poradnia Psychologiczna oferuję kompleksowe działania diagnostyczne, leczenie i profilaktykę.

Stosowane metody:

 • Diagnoza psychologiczna,

 • Psychoterapia indywidualna,

 • Psychoterapia dzieci,

 • Psychoterapia rodzinna,

 • Psychoterapia małżeńska i par,

 W zależności od wyników diagnozy może być stosowana krótko lub długoterminowa psychoterapia.

 

  Psychoterapia dzieci to cykl regularnych spotkań psychologa z dzieckiem w formule 1:1 lub jako cześć terapii rodzinnej. Dbamy aby termin (dzień i godzina) spotkań był niezmienny gwarantując w ten sposób dziecku przewidywalność, stałość i regularność. Stanowią one podstawę poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychologicznego. W atmosferze zaufania, wspólnie z dzieckiem poszukujemy konstruktywnych rozwiązań, które pomogą mu uporać się z trudnościami.

 

Najczęstsze powody psychoterapii indywidualnej dzieci:

 • sytuacja około rozwodowa rodziców
 • zaburzenia lękowe
 • nadmierna nieśmiałość w grupie rówieśniczej
 • niekontrolowane wybuchy złości i agresji
 • zachowania opozycyjno - buntownicze
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • moczenie się, wstrzymywanie stolca
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia zachowania
 • problemy szkolne
 • kłamstwo
 • masturbacja dziecięca
 • nadmierna rywalizacja między rodzeństwem

 

 Psychoterapia rodzina: psychoterapia z całą rodziną, w spotkaniach również uczestniczą dzieci. Psycholog, Psychoterapeuta wychodzi z założenia, że rodzina to jeden złożony mechanizm, a kiedy jeden z elementów mechanizmu psuje się, cały mechanizm przestaje funkcjonować lub funkcjonuje niewłaściwie. Oprócz rodziny tradycyjnej można spotkać inne układy rodzinne, jak np. związki nieformalne, zarówno mające dzieci jak i bezdzietne, rodziny w których rodzice powtórnie wstąpili w związki małżeńskie, rodziny z jednym rodzicem (rozwiedzionym lub nigdy nie będącym w związku), rodziny złożone z braci i sióstr mieszkających razem, rodzinny wdowców/wdów, rodziny z adoptowanymi dziećmi, rodziny ze swoimi i adoptowanymi dziećmi jednocześnie etc.

 

Każdy z układów rodzinnych może doprowadzić do trudnych sytuacji życiowych, radzenie z którymi może stać niezwykle trudne.

 

Tego typu sytuacje i napięcia mogą doprowadzać do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego:

 • Kryzysów emocjonalnych;
 • Depresji i stresu;
 • Problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, dziećmi);
 • Braku motywacji i chęci do działania oraz wypalenia zawodowego;
 • Obniżonej samooceny;
 • Poczucia samotności;
 • Poczucia utraty sensu życia;
 • Zaburzeń odżywiania;
 • Kryzysów związanych z ciążą i porodem;

 

Gdy rodzina odczuwa, że nie daje sobie rady, warto skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą.

Psychoterapia małżeńska: forma psychoterapii w formule 1:2

Psychoterapia małżeńska często łączona z psychoterapią rodziną. W psychoterapii małżeńskiej uczestniczy tylko para małżeńska i psycholog, psychoterapeuta, dzieci nie biorą udziału w tych spotkaniach z uwagi na tematy poruszane w czasie terapii.

 

Trudności w małżeństwie mogą doprowadzić m.in. do poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego jak i trudnych sytuacji społecznych takich jak:

 • - Głębokie stany depresyjne;
 • - Poczucie lęku i ciągłego strachu;
 • - Poczucie wstydu przed rodziną, znajomymi, kolegami z pracy;
 • - Wykluczenie społeczne, znajomi i rodzina odwracają się;
 • - Trudności w pracy, generowanie konfliktów.

Zazwyczaj proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest diagnozą psychologiczną m.in. w postaci testów psychologicznych.

 

Gdy odczuwasz, że potrzebujesz pomocy lub obserwujesz niepokojące objawy, skonsultuj się z psychologiempsychoterapeutą.